Het belang van een sterk onboarding programma

Het onboarding programma, ook wel inwerkprogramma genoemd, van een organisatie speelt een essentiële rol in de loopbaan van medewerkers. Toch is het een proces dat nog door veel organisaties wordt verwaarloosd. Als organisatie steek je veel tijd in het aantrekken en interviewen van de juiste medewerkers. Het inwerken van een medewerker is net zo belangrijk in dit proces en zou daarom evenveel aandacht moeten krijgen. Om jou op weg te helpen met het creëren van dit effectieve onboarding programma hebben wij de snelst gemaakte fouten neergezet en hoe jij deze kan voorkomen!

Het effectief inwerken van nieuw personeel is voor veel organisaties en leidinggevenden nog een grote uitdaging. Vaak gaan zij ervan uit dat medewerkers van zichzelf al de motivatie hebben bij een organisatie te blijven waardoor er (te) weinig aandacht besteed wordt aan het onboarden van medewerkers. In de realiteit beslissen nieuwe medewerkers juist vaak tijdens de onboarding fase of zij een goede keus hebben gemaakt en bij een organisatie willen blijven. Het onboarding proces heeft daarmee een grote impact op belangrijk zaken zoals de lange termijn productiviteit van een nieuwe medewerker, het verloop en de medewerkersbetrokkenheid. Dit laatste geldt zeker voor de nieuwe generatie medewerkers, die op zoek zijn naar meer dan alleen een goed salaris.

Om aan deze behoefte te voldoen en ervoor te zorgen dat jouw organisatie de kwaliteiten van nieuwe medewerkers optimaal benut, is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan jouw onboarding proces.

Informatiedump

De eerste dag is voor medewerkers vaak een spannende dag. Deze nerveusheid kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan een medewerker zenuwachtig raken bij het idee dat hij allerlei nieuwe taken moet uitvoeren in een nog onbekende omgeving of juist bij het idee aan het “onbekende”. Als organisatie kan je niet al deze onzekerheden wegnemen en een beetje nerveusheid is altijd wel op zijn plaats. Je kan het leven voor een medewerker echter wel een stuk makkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van informatie door middel van ellenlange handboeken. Dit kan voor medewerkers veel leuker en simpeler gemaakt worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van moderne technologie. Verschillende apps en tools bieden de kans informatie te tonen op een speelse en efficiëntere manier. Binnen de Flex-Appeal app doen wij dit door het bijvoorbeeld mogelijk te maken afbeeldingen, (YouTube)video’s en quizzen toe te voegen aan een onboarding.

Het gebruik van technologische oplossingen zoals onboarding apps kan een organisatie (en diens medewerkers) tevens helpen het gevoel van overweldiging te verminderen door gebruik te maken van zogenaamde ‘fasering’. Dit houdt in dat een medewerker de onboarding stap voor stap kan doorlopen aan de hand van bijvoorbeeld korte modules. Zo leert een medewerker elke keer weer iets bij in plaats van dat hij alle informatie in een keer toegestuurd krijgt.

Dankzij fasering is het ook mogelijk pre-boarding toe te passen. Medewerkers ontvangen zo nog voor hun eerste werkdag informatie over hun nieuwe baan. Denk hierbij aan informatie over de organisatie zelf of de cultuur. Een medewerker gaat zo zijn eerste werkdag in met het idee al iets van kennis te hebben waardoor hij de nieuwe functie ook met meer zekerheid instapt. Deze technologische oplossingen bieden vaak ook een voordeel voor de leidinggevenden. Doordat alles in een systeem wordt bijgehouden kunnen zij overzichtelijker zien wie de onboarding fases al heeft doorlopen en wie er bijvoorbeeld blijft haken op bepaalde punten.

Ze blijven toch wel?

Op het moment dat je als organisatie een vacature hebt openstaan en je ontvangt van iemand een sollicitatie en besluit die persoon aan te nemen, dan mag je ervan uitgaan dat degene interesse heeft in de functie en in jouw organisatie wil blijven werken. Of is dit toch niet zo? Zodra je iemand aanneemt ga je er natuurlijk niet vanuit dat deze persoon van plan is de organisatie op korte termijn te verlaten, maar wanneer jouw onboarding programma niet voldoet aan hun eisen dan verhoogt dit deze kans wel.

Als organisatie kun je dit vermijden door ervoor te zorgen dat de verwachtingen die bij een medewerker gecreëerd worden tijdens de sollicitatieperiode ook waargemaakt kunnen worden nadat een medewerker is aangenomen. Dit is vooral belangrijk in de eerste periode van een nieuwe medewerkers, waarin zij haar beeld vormt van de organisatie. Maar liefst 80% van de medewerkers beslist in de eerste 6 maanden of ze voor een langere tijd bij een organisatie willen werken en 20% verlaat een organisatie zelfs al in de eerste 60 dagen. Slechte onboarding leidt in veel gevallen dus tot een hoog verloop onder nieuwe collega’s.

Hoe lang de onboarding periode duurt verschilt vaak per organisatie, maar onderschat niet hoe lang het kan duren voordat een nieuwe collega echt helemaal ingewerkt is en alle ins en outs van de organisatie begrijpt. Veel bedrijven kiezen er daarom voor hun onboarding periode over een lange periode te verspreiden. Zo heeft het onboarding programma van L’Oréal maar liefst een duur van 2 jaar! Daarnaast is het belangrijk dat een organisatie zich blijft inzetten om medewerkers gedurende hun loopbaan te blijven betrekken.

Meer dan taken verdelen

Het onboarden van medewerkers heeft meer om het lijf dan hen slechts laten zien wat de taken zijn binnen hun functie. De onboarding fase is het moment om medewerkers direct bij de organisatie te betrekken. Een effectieve onboarding moet medewerkers bekend maken met de organisatie en diens cultuur. Deze fase biedt dan ook de ideale gelegenheid om te bepalen of een medewerker een goede fit is voor jouw organisatie. Om die reden is het van essentieel belang dat jouw HR-manager of diegene die over de onboarding van medewerkers gaat, een duidelijke strategie heeft ontwikkeld voor het behoud van de medewerkersbetrokkenheid en tevredenheid.

Doordat de betrokkenheid met de organisatie bij nieuwe medewerkers nog niet volledig ingeworteld is, zijn zij het meest kwetsbaar. Zij proberen de nieuwe omgeving waar zij in terecht zijn gekomen te begrijpen en hebben hier voldoende ondersteuning bij nodig. Er zijn verschillende stappen die genomen kunnen worden om een medewerker te betrekken bij de organisatie(cultuur). Begin met hen bekend te maken met de bedrijfsgeschiedenis en waar diens cultuur uit voortkomt. Een andere belangrijke factor in de onboarding is de mogelijkheid relaties te vormen met collega’s. Dit kan door hen de optie te geven zich, op een laagdrempelige manier, intern voor te stellen zoals een welkomstbericht via het interne communicatieplatform van de organisatie maar ook door een smoelenboek beschikbaar te stellen waardoor (nieuwe) medewerkers gemakkelijk collega’s terug kunnen vinden en zo ook sneller contacten leggen.

Slot

Zorg dat jouw organisatie bij het opstellen van het onboarding programma ook rekening houdt met de zaken die op de lange termijn van invloed zijn op de medewerker ervaring in de organisatie. Ook moet er rekening gehouden worden met de veranderende wensen van medewerkers. Het onboarding programma moet een vaste structuur hebben maar regelmatig worden geupdate aan de hand van eventueel veranderende wensen van nieuwe generaties collega’s. Door de valkuilen in gedachten te houden heeft een organisatie een grotere kans medewerkers te betrekken en zo de juiste medewerkers te kunnen behouden.

Zo verhoog je jouw medewerkerstevredenheid!

In onze vorige blog bespraken wij uitgebreid de zogenaamde hygiëne factoren die ervoor zorgen dat medewerkers niet langer ontevreden zijn. Nadat jouw medewerkers niet meer ontevreden zijn, is het tijd om hen om te toveren tot de ideale medewerker; een medewerker die zowel tevreden als gemotiveerd is! Om dit te doen gaan wij in deze blog dieper in op de factoren die directe impact hebben op de motivatie van jouw medewerkers.

Ontevredenheid en tevredenheid zijn volgens de Motivatie-Hygiëne theorie van Herzberg geen tegenovergestelden, maar juist naast elkaar functionerende factoren. Gebrek aan ontevredenheid betekent dus nog niet dat iemand ook tevreden is. Als organisatie kan jij de tevredenheid van medewerkers beïnvloeden door hen te voorzien in de factoren die tevredenheid opwekken. Deze factoren worden door Herzberg ook wel de motivatie factoren genoemd. Om je op weg te helpen met het creëren van de ideale werkomgeving en je medewerkerstevredenheid te verhogen, hebben wij alvast een paar punten op een rij gezet.

Balans

De ideale werkomgeving is een omgeving waarin hard gewerkt wordt maar waar ook ruimte is voor het vinden van een balans tussen werk en privé. Het hebben van zo’n balans geeft medewerkers een sterker gevoel van tevredenheid over hun werk, omdat zij niet het gevoel hebben bepaalde aspecten in hun leven te moeten opgeven voor deze baan. Medewerkers willen doorgaans in hun privétijd niet gestoord worden met werkinformatie maar toch gebeurt dit nog vaak. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp groepen van werk die opduiken tussen privéberichten en het lastig maken werk en privé gescheiden te houden. Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruiken van een medewerkers app. Deze zorgt ervoor dat er één helder kanaal is voor werk waarin medewerkers overzichtelijk alle informatie kunnen terugvinden. Is een medewerker niet aan het werk? Dan kan hij simpelweg uitloggen uit de app voor werk.

Erkenning

Een andere belangrijke motivatiefactor is de waarde van het werk dat medewerkers verrichten. Medewerkers willen het gevoel hebben dat het werk dat zij doen ook werkelijk betekenis heeft voor de organisatie. Deze waarde kan een organisatie aan een functie geven door ervoor te zorgen dat medewerkers een positie in de organisatie krijgen die ook werkelijk voor hen geschikt is. Ook krijgt een functie meer betekenis wanneer medewerkers een duidelijk beeld hebben van de rol die hun functie speelt binnen het grotere geheel. Wanneer zaken in de organisatie goed verlopen krijgen zij zo sneller het gevoel een bijdrage te hebben geleverd aan dit succes. De onboarding periode van een medewerker speelt hier een grote rol in. Tijdens deze periode worden medewerkers bewust gemaakt van de waarde van hun nieuwe baan. Hierdoor zijn medewers vanaf dag één helemaal op de hoogte van hun nieuwe baan en organisatie. De onboarding periode is de perfecte tijd om een medewerker te vertellen hoe zijn werk in het grotere geheel past en waarom zijn onderdeel ook belangrijk is voor het succes van het gehele bedrijf. Vertel in het onboarding programma bijvoorbeeld iets over de gehele bedrijfsstructuur of laat collega’s van andere afdelingen en locaties iets vertellen over wat zij dagelijks doen.

Feedback

Het geven van feedback is belangrijk om waardering te tonen voor het werk dat medewerkers doen, maar helpt medewerkers ook in hun groei. Het geeft ze een helder beeld over wat de organisatie vindt van hun huidige prestaties en brengt ook de verbeterpunten voor deze persoon naar voren. Naast het voordeel dat de medewerker meer tevreden zal zijn, kan het geven van feedback ook de organisatie een mogelijkheid bieden tot groei en verbetering. Feedback kan immers van twee kanten komen.

Ondanks dat het belang van feedback wel erkend wordt, is het een punt waar veel organisaties nog over struikelen. Het geven van feedback gebeurt namelijk niet zo snel. Dit kan komen doordat leidinggevenden moeite hebben met het geven van negatieve feedback, maar ook door de dagelijkse hectiek kan dit een punt zijn waar niet genoeg aandacht aan wordt besteed. Een goed begin is dus ervoor zorgen dat leidinggevenden ook werkelijk tijd maken voor het geven van feedback. Als organisatie kun je jouw leidinggevenden hierin ondersteunen op verschillende manieren. Zo kan je hen reminders sturen over (het belang van) feedback geven, maar ook door een standaard feedback format te creëren waar zij op terug kunnen vallen.

De manier van feedback en evaluatie geven is de afgelopen jaren veranderd en zit nog altijd in een transitieperiode. De huidige generatie vindt het belangrijk continu in ontwikkeling te zijn en hecht meer waarde aan het verbeteren van hun onderlinge relaties en team building skills, dan aan slechts het verbeteren van de verkoopcijfers. Maak tijdens het geven van feedback wederzijds respect kenbaar en geef medewerkers de gelegenheid feedback terug te geven. Dit laat hen zien dat zij onderdeel kunnen zijn van (belangrijke) veranderingen in de organisatie, maar ook in de zaken die het dagelijkse werk beïnvloeden.

Voor deze generatie is twee keer per jaar een gesprek inplannen dus niet meer voldoende. Deze manier van feedback geven wordt beschouwd als ouderwets en vaak “koud” ervaren waardoor de invloed van de feedback veel minder krachtig is. Medewerkers regelmatig van feedback voorzien geeft ze iets om over na te denken en laat zien dat hun leidinggevenden geïnteresseerd is in de persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers. Continu in feedback voorzien kan lastig zijn maar is niet onmogelijk. Zo kan een leidinggevende zijn waardering uiten via bijvoorbeeld een intern communicatieplatform en zo makkelijker medewerkers stimuleren tot hetzelfde gedrag.

Presteren

Naast dat een medewerker erkenning wil voor de rol die hij speelt in een organisatie is het ook belangrijk dat een organisatie medewerkers de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen en te presteren. Door medewerkers deze optie te bieden, zien medewerkers in dat er mogelijkheden zijn tot groei en dat het bedrijf bereidt is om te investeren in de medewerker. Dit verhoogt op zijn beurt de medewerkersbetrokkenheid en de algehele medewerkerstevredenheid. Deze mogelijkheid tot groei kan je als organisatie ondersteunen door bijvoorbeeld korte cursussen te geven met betrekking tot de klantvriendelijkheid of door medewerkers de kans te geven door te groeien naar een andere rol; bijvoorbeeld een vakkenvuller die leidinggevende kan worden.

Slot

Het toepassen van de Herzberg Motivatie-Hygiëne theorie is belangrijk voor verbeteringen in de medewerkerstevredenheid en motivatie. Door de “hygiënefactoren”, zoals arbeidsomstandigheden en salaris aan te pakken en de “motivatiefactoren” zoals erkenning en balans te verbeteren kan jouw organisatie de medewerkersbetrokkenheid flink verhogen! Onthoudt hierbij dat het wegnemen van de omstandigheden die leiden tot ontevredenheid niet automatisch leiden tot gemotiveerde medewerkers. Begin bij de basis door de hygiëne factoren aan te passen en ga dan aan de slag met het motiveren van jouw team middels de motivatie factoren.

Met deze theorie begrijp je wat jouw medewerkers (on)tevreden maakt!

Als organisatie is het belangrijk dat je jouw medewerkers gemotiveerd, tevreden en betrokken weet te houden. Medewerkers staan namelijk vaak in direct contact met de klant en hebben hierdoor een grote impact op de klantervaring. Een betrokken medewerker zal net dat stapje extra zetten voor iedere klant. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om nieuw personeel te vinden. In deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw huidige medewerkers dan ook vooral voor langere tijd aan je binden. Voor veel organisaties is het vaak nog even aftasten hoe je ervoor zorgt dat je een optimale werkomgeving creëert die motivatie en betrokkenheid stimuleert. Daarom gaan wij hier in deze blog dieper op in en kan jouw organisatie deze uitdaging met beide handen aanpakken.

Welke factoren medewerkers motiveren en tevreden houden in een baan, is precies de vraag die de psycholoog Herzberg zichzelf stelde. In zijn onderzoek vroeg hij een groep mensen naar hun goede en slechte ervaringen op werkgebied waarna hij deze factoren in kaart bracht.

Op basis van deze resultaten ontwikkelde hij de Motivatie-Hygiëne theorie. Volgens deze theorie is de werktevredenheid van een medewerker afhankelijk van twee soorten factoren. De zogenaamde motivatiefactoren en de ontevredenheid factoren. De motivatiefactoren (die van invloed zijn op de tevredenheid) hebben betrekking op zaken als erkenning, verantwoordelijkheid en prestatie. De hygiënefactoren, die op hun beurt weer de ontevredenheid van medewerkers beïnvloeden, bevatten zaken als relaties met collega’s, fysieke werkomgeving en de relatie tussen de leidinggevende en de medewerker.

Volgens Herzberg functioneren deze twee factoren naast elkaar. Tevredenheid en ontevredenheid zijn dus geen tegenovergestelden zoals vaak wordt gedacht. Een salarisverhoging aanbieden aan een ontevreden medewerker maakt hem geen tevreden medewerker. Hij is dan slechts minder ontevreden.

Afhankelijk van de situatie kunnen er verschillende combinaties voorkomen op de werkvloer. De slechts denkbare situatie ontstaat wanneer er lage hygiëne en lage motivatie factoren aanwezig zijn. In deze situatie hebben medewerkers klachten en zijn ze gedemotiveerd. In de perfecte situatie zijn medewerkers gemotiveerd en hebben zij geen klachten.

Als organisatie kan je dus de ideale werkplek creëren door te voorzien in beide factoren. Het veranderen van de hygiëne factoren is belangrijk en zal vooral op de korte termijn een positief effect hebben. Echter, om op de lange termijn resultaten te boeken is het belangrijk dat de motivatie factoren ook worden veranderd.

Om je hierbij op weg te helpen pakken wij in deze blog de hygiëne factoren aan en helpen wij in de volgende blog met het creëren van de motiverende factoren in jouw organisatie. Zo zal de werksfeer in jouw organisatie op zowel de korte als lange termijn flink verbeteren!

Salaris

Een aspect dat moeilijk te veranderen is voor veel organisaties maar toch van belang blijft, is het salaris van medewerkers. De arbeidsmarkt en de wensen van deze markt zijn continu in verandering. De eisen die men stelt aan een baan veranderen daarin mee. Toch blijft het salaris voor veel mensen nog altijd een van de belangrijkste onderdelen. Tegenwoordig is het aanbieden van een minimumloon vaak niet meer voldoende, omdat dit op het eerste oog weinig waardering uitspreekt. Daarnaast willen medewerkers zien dat hun werkzaamheden worden beloond. Het zou organisaties baten door te kijken naar de verschillende opties die zij hierin hebben. Zo kunnen zij medewerkers bonussen of kleine verhogingen (bijvoorbeeld na een bepaalde periode in dienst) aanbieden. Dit houdt de ontevredenheid laag en zorgt ervoor dat het salaris geen negatieve factor wordt.

Samenwerking

De medewerkers ervaring in een organisatie is ook afhankelijk van de relatie die medewerkers met hun leidinggevende en collega’s hebben. Dit is zelfs zodanig belangrijk dat het behoort tot de factoren die een medewerker erg ontevreden kunnen maken. Zorg daarom voor een duidelijke cultuur in jouw organisatie en communiceer dit intern. Medewerkers weten zo beter wat zij van de organisatie en hun collega’s kunnen verwachten.

Door onderlinge interactie te stimuleren in de organisatie creëer je een gevoel van verbondenheid. Dit kan erg lastig zijn in grote organisaties met verschillende locaties, maar vooral ook in organisaties waar veel parttimers werken. Collega’s willen de mogelijkheid om samen te werken en relaties op te bouwen, maar werken bijvoorbeeld op verschillende tijdstippen. Veel van de organisaties die ervoor kiezen Flex-Appeal te gebruiken hebben dit gedaan, omdat zij op een laagdrempelige doch leuke manier interactie en betrokkenheid wilden stimuleren op de werkvloer. Door dit te doen zorgen zij ervoor dat er een community gevoel ontstaat op de werkvloer waardoor de medewerkers ervaring weer flink verbeterd.

Arbeidsomstandigheden

Een andere belangrijk hygiëne factor die Herzberg noemt zijn de arbeidsomstandigheden waarin medewerkers zich bevinden. Tegenwoordig is de werkplek niet langer slechts een plek waar je naartoe gaat om geld te verdienen. Medewerkers zoeken naar meer dan dat. Zij willen een omgeving waarin ze zich vertrouwd voelen en die zij kunnen zien als een “ontmoetingsplek” met hun collega’s. Het creëren van zo’n omgeving kan op verschillende manieren. Zo kan de werk kantine opgeleukt worden door niet voor een witte en neutrale inrichting te kiezen maar juist kleur aan te brengen en door in plaats van losse tafels in de kantine een lange tafel neer te zetten. Zorg ervoor dat medewerkers zich veilig voelen in hun werkomgeving en voorzien zijn in de spullen die zij nodig hebben zoals voldoende werkkleding en materialen. Ook is het belangrijk dat de (fysieke) werkdruk in gedachten wordt gehouden zodat medewerkers niet overbelast of overspannen raken.

Organisatie willen het meest efficiënte team op de werkvloer hebben. Vaak proberen zij dit voor elkaar te krijgen door medewerkers te motiveren, maar voordat dit wordt gedaan is het belangrijk dat eerst de ontevredenheid wordt weggenomen. Men moet dus beginnen bij de basis. Nu we de basis hebben besproken is het tijd voor de volgende stap, de motivatiefactoren en deze zetten wij in de volgende blog voor jou op een rij!

Zo houd jij je medewerkers gemotiveerd tijdens de december drukte!

De decembermaand is voor veel organisaties een hectische maand. Sinterklaas is net geweest en daar komen de kerstdagen en nieuwjaar alweer aan. De maand december brengt een heleboel gezelligheid maar tegelijkertijd ook een boel drukte met zich mee. Wil jij weten hoe je medewerkers gemotiveerd (en productief) houdt tijdens deze feestdagen? Wij gingen op onderzoek uit en hebben de beste tips voor jou in deze blog gezet!

Voor consumenten zijn de feestdagen een periode van grote drukte. In slechts een korte tijd moeten zij al hun inkopen doen en zich voorbereiden op het seizoen van de samenkomsten en feestelijkheden. Deze maand vergt van (retail- en hospitality) medewerkers nog veel meer. Het aantal klanten en aankopen stijgt en die wil je als organisatie natuurlijk zo goed mogelijk opvangen. De stress die dit met zich meebrengt kan voor medewerkers al snel aanleiding zijn om niet te willen werken en voor een behoorlijke daling zorgen in de algemene medewerkerstevredenheid. Het is dus belangrijk dat jij jouw medewerkers gemotiveerd houdt zodat zij (en jij) de feestdagen gekte gemakkelijk aankunnen. Daarom hebben we een aantal tips voor jou op een rij gezet!

1. Dankbaarheid

Als organisatie is het belangrijk dat je medewerkers laat zien dat zij worden gewaardeerd. Medewerkers krijgen hierdoor het gevoel dat hun werk gezien wordt waardoor zij dit met meer plezier verrichten. De feestdagen bieden de ideale gelegenheid om jouw medewerkerstevredenheid te verhogen en hen te laten zien dat jij hen en het werk dat zij verrichten waardeert. Deze periode is namelijk van nature al een periode waarin gezelligheid en samenkomst wordt aangewakkerd.

Dankbaarheid kan op allerlei manieren worden getoond. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een bedrijfsuitje na de feestdagen, een simpel schouderklopje of een bedank berichtje verstuurd via jullie intern communicatieplatform. Onthoudt bij het geven van complimenten dat deze nog altijd oprecht moeten blijven. Je wilt voorkomen dat een compliment zijn doel mist, wat al gauw gebeurd wanneer deze niet welgemeend is. Maak daarnaast gebruik van jouw voorbeeld functie als leidinggevende en draag een handje bij op de werkvloer. Natuurlijk hebben leidinggevenden vaak ook zat andere taken maar door af en toe de werkvloer op te stappen en te helpen waar nodig laat je als werkgever zien dat ook jij je inzet voor mooie resultaten.

2. Gezonde competitie

Probeer gezonde competitie te creëren op de werkvloer. Medewerkers werken tijdens de feestdagen vaak al een stuk harder om alles bij te houden. Door hier een competitieve draai aan te geven maak je het harde werken leuker voor medewerkers. Denk aan een competitie tussen medewerkers maar ook tussen filialen om de teamspirit te stimuleren. De drive om te winnen draagt bij aan jouw medewerkerstevredenheid en houdt medewerkers extra scherp. Ook in dit geval speelt erkenning een belangrijke rol in de medewerkerstevredenheid. Winnen is namelijk extra leuk als je hier ook erkenning voor ontvangt. Dit kan gedaan worden door een medewerker van de dag te benoemen, vakkenvuller van de week of klantvriendelijkste bediende van de dag. Je kan degene die aan het eind van de maand de hoogste score heeft bijvoorbeeld belonen met een klein cadeautje. De “wedstrijd” aankondigen kan makkelijk gedaan worden door een bedrijfsbericht te versturen in jullie intern communicatieplatform. Maak de manier van aankondigen aantrekkelijker door bijvoorbeeld een video op te nemen. Medewerkers zullen jouw enthousiasme oppikken en hier positief op reageren.

3. Feest mee met de feestdagen

Probeer tijdens de feestdagen medewerkers nog meer het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Als organisatie zie je graag dat medewerkers net dat kleine beetje extra doen. Vice versa geldt dit ook zo. Houd tijdens de feestdagen de sfeer erin en versier de bedrijfskantine. Biedt gedurende de dag het personeel allerlei lekkernijen aan. Dit soort kleine extraatjes vrolijkt medewerkers vaak op en laat zien dat ook jouw organisatie zich extra inzet voor deze leuke periode!

Door de hoge werkdruk raken medewerkers sneller vermoeid tijdens deze dagen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers ook makkelijker geïrriteerd raken en hierdoor onvriendelijker kunnen overkomen naar de klanten toe. Daarnaast hebben medewerkers zelf ook tijd nodig om zich thuis voor te bereiden op de feestdagen. Cadeautjes moeten gekocht worden, etentjes gepland en natuurlijk willen ook zij gezellig tijd doorbrengen met familie en vrienden. Om te voorkomen dat medewerkers hierdoor sneller ontevreden raken kan je hen tegemoet komen door ook een extra (adem)pauze in te plannen. Als organisatie merk je al gauw dat je medewerkers positief verrast zullen zijn en de medewerkertevredenheid omhoog schiet!

4. Goed inwerken

Voor veel organisaties wordt het steeds moeilijker om voldoende personeel te werven voor de feestdagen. Vaak wordt er dan voor gekozen tijdelijke krachten aan te nemen. Doordat deze medewerkers kort voor de drukte worden aangenomen, is het belangrijk dat zij zo snel en efficiënt mogelijk ingewerkt worden. Door een aantrekkelijk en laagdrempelig onboarding traject op te stellen kunnen medewerkers razendsnel de belangrijkste zaken van hun nieuwe, tijdelijke baan leren en zo de beste service aan de klant bieden. Daarnaast is het belangrijk dat je als organisatie de (nieuwe) medewerkers goed kunt ondersteunen tijdens deze drukke periode door te zorgen voor duidelijke interne communicatie.

De feestdagen zijn een hartstikke leuke periode om in te werken. Een medewerker in de retail of hospitality kan bijdragen aan het geluk van de klanten. Als organisatie is het jouw taak medewerkers dit zelf ook in te laten zien te midden van al deze (gezellige) drukte. En hen eraan te herinneren hoe leuk de feestdagen zijn voor iedereen!

Maak jij al optimaal gebruik van de mogelijkheid om de medewerkerstevredenheid te verhogen (tijdens en na de feestdagen)? Of moet jouw organisatie toch nog dat ene extra stapje zetten? Neem gerust contact met ons op en dan helpen wij je met alle plezier op weg!

Flex-Appeal is dé alles-in-één medewerkers app voor retail- en hospitalitybedrijven. Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik onderstaand om direct een vrijblijvende demo te ontvangen.

Waarom moet betere interne communicatie bovenaan jouw prioriteitenlijst staan?

Het is algemeen bekend dat de interne communicatie binnen een organisatie een positieve invloed heeft op de medewerkersbetrokkenheid. Betrokkenheid beïnvloed op zijn beurt zaken als verloop, productiviteit en daarmee ook het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Toch zijn er nog altijd organisaties die sceptisch zijn over het belang van goede interne communicatie of weinig prioriteit geven aan dit onderwerp.

Stel jij jezelf weleens de vraag waarom jouw organisatie meer zou moeten investeren in interne communicatie? Of ben jij al bekend met het belang hiervan maar kan je wel wat hulp gebruiken om je collega’s te overtuigen? In deze blog zetten wij de belangrijkste argumenten voor jou op een rij!

Prioriteit of niet?

Organisaties vertellen ons vaak dat het verbeteren van de interne communicatie al een tijd op de agenda staat. Medewerkers en de OR geven ieder jaar opnieuw aan dat het een aandachtspunt is. Opvallend genoeg wordt er in de praktijk uiteindelijk vaak weinig prioriteit gegeven aan het verbeteren van de interne communicatie.

De prioriteit die (niet) wordt gegeven aan interne communicatie onthult vaak het een en ander over hoe een bedrijf naar zijn medewerkers kijkt. Veel organisaties claimen dat hun medewerkers ‘centraal staan’ of hun ‘belangrijkste asset’ zijn. Toch zien nog teveel bedrijven de communicatie met diezelfde medewerkers als iets dat ‘achteraf’ komt. Eerst wordt het nieuwe project gestart en daarna moet er trouwens ook nog even een nieuwsbrief uit zodat iedereen het weet.

In een tijd waar medewerkers en hun betrokkenheid van steeds groter belang zijn, is het cruciaal dat dit perspectief omgedraaid wordt. Duidelijke interne communicatie moet integraal en vanaf het eerste moment onderdeel zijn van ieder nieuw project en verandering. Te vaak horen we nog verhalen over hoe bijvoorbeeld een medewerker die al jarenlang in dienst is bij een bedrijf, via het vakblad moet lezen dat ditzelfde bedrijf een nieuwe directeur heeft. Onderstaand lichten we daarom kort toe waarom het van groot belang is dat er meer aandacht komt voor interne communicatie.

Altijd up-to-date

Veranderingen binnen en buiten een organisatie gebeuren in een hoog tempo. Hoe snel organisaties in kunnen spelen op deze veranderingen en hoe deze veranderingen intern gemanaged worden, is van cruciaal belang voor het uiteindelijke bedrijfsresultaat en de toekomstbestendigheid van de organisatie. De interne communicatie speelt een belangrijke rol in het wegnemen van de zorgen en vragen die ontstaan bij medewerkers als gevolg van dergelijke veranderingen.

Bij Flex-Appeal horen wij vaker verhalen over een slechte interne communicatie en de gevolgen hiervan. Zo wilde een organisatie een pilot starten waarin werd gekeken naar de hoeveelheid medewerkers die nodig waren voor elke dienst. Doordat het doel van deze pilot niet duidelijk gecommuniceerd werd trokken een aantal medewerkers op voorhand conclusies en besloten ontslag te nemen. Als de organisatie vanaf het eerste moment duidelijk en transparant met de medewerkers had gecommuniceerd, had dit gemakkelijk voorkomen kunnen worden. De interne communicatie speelt dus een cruciale rol in het succesvol managen van veranderingen en experimenten binnen de organisatie.

Als het gaat om het zorgen dat medewerkers altijd up-to-date zijn, schieten de ouderwetse methodes van communicatie op de werkvloer, zoals memo’s of nieuwsbrieven die in de kantine worden opgehangen, vaak tekort. Gezien de tijd die het kost om een memo fysiek te verspreiden of de frequentie van een nieuwsbrief (bijv. slechts één keer per week), is de informatie regelmatig al achterhaald. Daarbij is het met deze methoden ook erg moeilijk te controleren in hoeverre de informatie ook echt wordt gelezen door medewerkers. Naast dat de interne communicatie tegenwoordig snel moet zijn, is het ook van groot belang dat deze gericht, meetbaar en mobiel is.

Communicatiekloof

Millennials, babyboomers en Generatie Z zijn allemaal op dezelfde werkvloer te vinden. Het hebben van verschillende generaties kan leiden tot een generatiekloof. Dit betekent echter niet dat er ook een communicatiekloof moet ontstaan of dat de verschillen tussen de generaties niet te overbruggen zijn. De verschillen in generaties kunnen namelijk een mooie aanvulling zijn op de werkvloer. Als organisatie moet het jouw doel zijn alle medewerkers in een keer te bereiken en betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door op jouw interne communicatieplatform berichten te versturen met daarin een consistente toon die de verschillende generaties medewerkers aanspreekt. Of door medewerkers een platform te bieden waarin zij zelf kunnen laten zien hoe zij problemen op de werkvloer aan hebben gepakt. Door te investeren in de interne communicatie kan jouw organisatie een communicatiekloof voorkomen, voldoen aan alle verwachtingen die elke generatie met zich meebrengt en de medewerkersbetrokkenheid verhogen door hen met elkaar en de organisatie te verbinden.

Bespaar tijd en geld

Het investeren in de interne communicatie kan een organisatie op de lange termijn geld besparen. Op de werkvloer kunnen er gemakkelijk dingen misgaan doordat medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn. Het niet bekend zijn met zaken zoals procedures zorgt ervoor dat medewerkers niet consistent en efficiënt te werk gaan. Net zoals met veel zaken geldt ook voor de interne communicatie, voorkomen is beter dan genezen. Het herstellen van zaken die zijn veroorzaakt door miscommunicatie kost een organisatie tijd en geld. Geld dat gemakkelijk bespaart had kunnen worden door vanaf het eerste moment in de interne communicatie te investeren.

Investeren in goede interne communicatie zorgt ervoor dat iedereen altijd op de hoogte is. Een goed intern communicatieplatform helpt de efficiëntie te vergroten door alle communicatie via één kanaal te laten verlopen. Daarnaast biedt zo’n kanaal de mogelijkheid gericht te communiceren naar verschillende doelgroepen. Een goede interne communicatie helpt een organisatie de controle te behouden op de informatie die gedeeld wordt met medewerkers en hier consistentie in aan te brengen. Op deze manier beschikken alle medewerkers over de juiste informatie die relevant is voor hun functie of afdeling. Medewerkers krijgen zo de mogelijkheid klanten veel beter te helpen wat uiteindelijk leidt tot een verbeterde klantervaring!

Het beeld dat medewerkers hebben over hun werkplek wordt voor een groot deel gevormd door hetgeen de organisatie naar ze communiceert. Als jij jouw medewerkersbetrokkenheid hoog wilt houden en hen gemotiveerd en geïnformeerd, is het essentieel dat een organisatie de interne communicatie niet ziet als een bijzaak die kosten met zich meebrengt maar dit een onderdeel maakt van de kern van zijn bedrijfsvoering.


Neemt jouw bedrijf zijn interne communicatie al serieus? Wil jij hulp om jouw collega’s het belang van interne communicatie te laten zien of ben je op zoek naar een platform dat jullie interne communicatie naar een volgend niveau kan brengen Neem vrijblijvend contact met ons op en dan helpen wij jou graag op weg!

Flex-Appeal is dé alles-in-één medewerkers app voor retail- en hospitalitybedrijven. Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik onderstaand om direct een vrijblijvende demo te ontvangen.

Van medewerker naar brand ambassador in 3 stappen

Elke organisatie streeft ernaar een sterk merk op te bouwen. Via verschillende media zoals social, radio of televisie wordt geprobeerd om de klant een bepaald gevoel te geven en te binden aan het merk. Veel organisaties vergeten echter een van de belangrijkste manieren die ze hebben om hun merk succesvol uit te dragen: de eigen medewerkers.

In branches zoals de retail, restaurants of hotels zijn het de medewerkers die dag in dag uit in contact staan met de klant. De ervaring van de klant en het gevoel dat de klant vervolgens heeft bij een bepaald merk, wordt in grote mate bepaald door de ervaring met medewerkers op de vloer. Door hen bewust in te zetten als ambassadeur van jouw merk zorg jij ervoor dat de klantervaring nog meer verbeterd. Hier ligt een grote kans voor veel organisaties in de bovengenoemde sectoren, waar het nog wel eens ontbreekt aan grote marketingbudgetten.

Daarnaast heeft een medewerker als ambassadeur ook invloed op het aantrekken van nieuw talent. Bewust of onbewust, medewerkers praten over hun werk. Tijdens een etentje met vrienden of tijdens het sporten is het een van de meest besproken onderwerpen. Deze mond tot mond reclame kan je een hele hoop tijd en geld besparen als het gaat om het aantrekken van nieuw talent.

Een medewerker als ambassadeur, ook wel een brand ambassador genoemd, is iemand die in jouw organisatie werkt en jouw merk promoot binnen zijn netwerk en directe omgeving. Medewerkers zijn de ideale kandidaat voor het promoten van jouw merk gezien hun intensieve contact met klanten en hun eigen netwerk. Elke medewerker heeft, zowel online als offline, een netwerk. Met deze medewerker als ambassadeur wordt dat netwerk ter beschikking gesteld voor jou. Daar komt nog bij dat onderzoek heeft aangetoond dat maar liefst 83% van de mensen vertrouwd op de mening van vrienden en familie. Medewerkers hebben in hun kringen dus een hoge geloofwaardigheid. Al deze factoren maken een medewerker tot een ideale ambassadeur. Daarom vind je hieronder de belangrijkste stappen om jouw medewerkers tot ambassadeurs om te toveren!

1. Leg het juiste fundament

Voordat je als organisatie medewerkers tot ambassadeur kan maken, is het belangrijk dat het fundament van de organisatie in orde is. Als je wilt dat medewerkers jouw merk promoten moet jij als organisatie zelf ook weten waar je voor staat. Dit houdt in dat je een duidelijke missie en visie moet hebben voor jouw organisatie. De visie van jouw organisatie heeft te maken met waar jij als organisatie naar streeft en wat de normen en waarden zijn van de organisatie. In de missie draait het om hoe je jouw doel wil bereiken. Bij het maken van jouw missie helpt het jezelf vragen te stellen als “Wat doen wij als organisatie?” en “Wat maakt ons anders?”. De missie en visie kunnen op vele manieren omschreven worden maar het belangrijkste is dat je als organisatie een duidelijke koers uitstippelt naar het gewenste einddoel. Een medewerker die niet weet waar zijn organisatie voor staat, kan dit ook niet communiceren naar zijn omgeving of zich gedragen naar de beloften van het merk.

2. Creëer betrokken medewerkers

De volgende stap bestaat uit het betrekken van medewerkers. Voor het vormen van een sterk merk voor jouw organisatie is het belangrijk dat medewerkers zich verbonden voelen met het merk en begrijpen wat hun rol is in het uitdragen hiervan. Zodra medewerkers zich betrokken voelen zullen zij bereidt zijn zich in te zetten als ambassadeur van jouw merk. Betrokken medewerkers creëer je door zevanaf dag 1 onderdeel te laten voelen van de organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat je tijdens het wervingsproces al op zoek gaat naar medewerkers die achter jouw boodschap staan. Een betrokken medewerker is niet alleen een ideale brand ambassador. Het creëren van betrokken medewerkers heeft ook een positieve invloed op het werk dat zij verrichten. Een betrokken medewerker is bereidt een stapje extra te zetten voor zowel de klant als het bedrijf en blijft ook langer in dienst.

Goede interne communicatie is van cruciaal belang om medewerkers te betrekken. Via de interne communicatie wordt de bedrijfscultuur, normen, waarden en visie voor elke medewerker duidelijk gemaakt. De interne communicatie is een combinatie van online en offline. Via een intern communicatieplatform kunnen mededelingen en nieuwtjes makkelijk onder medewerkers worden verspreid zodat iedere medewerker altijd weet wat er speelt. Cruciaal hierin is dat deze communicatie een dialoog is. Je creëert betrokken medewerkers door het voor hen mogelijk te maken ook zelf input te geven. Zowel online als offline is het belangrijk dat leidinggevenden hierin het goede voorbeeld geven. Zij kunnen in hun dagelijks contact met medewerkers betrokkenheid stimuleren door actief het eigen merk uit te dragen en initiatief van betrokken medewerkers te verwelkomen en faciliteren.

3. Help medewerkers met promoten

Help jouw medewerkers een handje met het naar buiten brengen van jouw merk door ze leuke content te geven om te promoten. Het delen van leuke bedrijfsinformatie via jouw interne communicatieplatform geeft medewerkers content om te hergebruiken. Denk aan aantrekkelijke berichten en leuke video’s die medewerkers inspiratie bieden om te delen in hun netwerk. Vooral visuele berichten worden hierbij gewaardeerd. Leuke content houdt in dat het de medewerkers aanspreekt en zij zich met de content kunnen identificeren. Zo hebben wij bij Flex-Appeal gemerkt dat medewerkers het leuk vinden te lezen over activiteiten waar zij een bijdrage aan hebben kunnen leveren in de organisatie.

Leuke gebeurtenissen op de werkvloer dragen ook bij aan een prettige sfeer en geven medewerkers iets om over te praten en om enthousiast over te zijn. Stimuleer als organisatie de persoonlijke ontwikkeling van jouw medewerkers. Jouw organisatie bestaat namelijk uit verschillende individuen die elk hun eigen persoonlijkheid hebben. Zie dit als een kans om jouw merk op verschillende manieren aan de buitenwereld te tonen. Laat medewerkers zien hoe zij hun persoonlijke merk kunnen combineren met die van de organisatie. Medewerkers die begrijpen wie zij zijn en waar hun organisatie voor staat kunnen gemakkelijk hun eigen unieke vaardigheden toepassen om jouw merk tot een succes te maken.

Hoe ver is jouw organisatie in het gebruiken van zijn sterkste marketing tool, de medewerker? Zijn jouw medewerkers al enthousiaste ambassadeurs of staat dit in jouw organisatie nog in de kinderschoenen? Belangrijk is dat je als organisatie onthoudt dat elke medewerker een belangrijke rol speelt in het verkondigen van het merk van de organisatie. Het omzetten van deze medewerkers tot ambassadeur kan een hele taak zijn. Door de stappen uit deze blog toe te passen kan jouw organisatie hier een flinke vooruitgang in maken.​


Wil jij zo snel mogelijk starten met jouw medewerkers veranderen in echte ambassadeurs? En ben je benieuwd hoe Flex-Appeal hiermee kan helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag hieronder een demo aan!

Flex-Appeal is dé alles-in-één medewerkers app voor retail- en hospitalitybedrijven. Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik onderstaand om direct een vrijblijvende demo te ontvangen.

5 redenen waarom jouw organisatie een intern communicatieplatform moet hebben

Tegenwoordig is social media niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het aantal gebruikers van sociale platformen zoals Facebook, LinkedIn en Instagram groeit nog ieder jaar. Organisaties zetten social media al in als platform om met hun consumenten te communiceren maar een social media platform kan ook gebruikt worden om de communicatie met eigen medewerkers te verbeteren.

Steeds meer organisaties maken dan ook gebruik van een zogenaamd intern communicatieplatform, welke vaak soortgelijke attributen heeft als bekende social media platformen. Medewerkers bereiken en betrekken wordt met een intern communicatieplatform een stuk makkelijker. Maar wat houdt een intern communicatieplatform nu precies in? En wat is de toegevoegde waarde van een intern communicatieplatform voor jouw organisatie?

De naam zegt het eigenlijk al. Een intern communicatieplatform is een platform dat specifiek gebruikt wordt door jouw organisatie om medewerkers een plek te bieden om onderling te communiceren en hen op de hoogte te houden van het laatste nieuws. Op deze manier worden medewerkers actiever betrokken bij de organisatie. Een intern communicatieplatform vervangt de ‘ouderwetse’ manieren van communiceren die nog in verrassend veel organisaties gebruik worden. Denk hierbij aan nieuwsbrieven in de kantine, memo’s die worden doorgegeven of talloze Whatsapp groepen waar informatie verloren gaat door de vele berichten. Een intern communicatieplatform brengt dan ook veel voordelen met zich mee. Onderstaand hebben we de 5 belangrijkste voor jou op een rij gezet.

1. Transparante communicatie

Een veel gehoord probleem in organisaties is dat medewerkers vaak geen idee hebben hoe het eraan toe gaat op andere afdelingen of locaties in de organisatie. Met een intern communicatieplatform wordt dit probleem verholpen doordat organisaties veel makkelijker zaken kunnen delen met meerdere medewerkers. Medewerkers vinden het fijn op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in een organisatie en dit kan gemakkelijk met behulp van het interne communicatieplatform.

2. Twee weten meer dan één

Twee weten meer dan één, maar toch vinden nog veel organisaties het moeilijk alle verschillende ideeën van medewerkers op te vragen, te verzamelen en te verwerken. Een intern communicatieplatform biedt hier oplossing voor. Met een intern communicatieplatform wordt het onderling communiceren en tips uitwisselen veel overzichtelijker. Bij Flex-Appeal merken we dat medewerkers het erg leuk vinden te kunnen zien en delen hoe bepaalde problemen worden opgelost door collega’s. Doordat verschillende afdelingen in de Flex-Appeal app ook nog hun eigen groep hebben is de inhoud van berichten relevant voor elke medewerker. Het delen van tips en nieuwigheden binnen een organisatie of afdeling vergroot het onderlinge gevoel van verbondenheid met zowel collega’s als met de organisatie.

3. Scheiding tussen werk en privé

Het is belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid krijgen werk en privé gescheiden te houden. Voor een organisatie is dit belangrijk, omdat dit een medewerker laat zien dat de organisatie denkt aan hun welzijn. Een tevreden medewerker gaat met plezier aan de slag en zal er minder snel voor kiezen een organisatie te verlaten. In veel organisaties is het nog altijd zo dat de interne communicatie via Whatsapp groepen gaat. Hierdoor raakt werk snel gemixt met privé. Veel van deze Whatsapp groepen zijn voor medewerkers een doorn in het oog en roepen veel irritaties op. Flex-Appeal gebruikers (zowel werkgevers als medewerkers) hebben aangegeven dat zij sinds het gebruik van de app een veel beter overzicht hebben op privé en werkzaken. Organisaties merken dat medewerkers erg enthousiast reageren op het gebruik van Flex-Appeal en dat de informatie die zij naar medewerkers sturen sneller en vaker wordt gelezen door medewerkers.

4. Gestroomlijnde communicatie

Medewerkers hebben vaak het gevoel dat leidinggevenden geen onderdeel zijn van de alledaagse werkvloer. Ze hebben niet het idee dat leidinggevenden er zijn om de medewerkers te helpen maar slechts om te vertellen wat er gedaan moet worden. Een intern communicatieplatform neemt dit idee weg door de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers directer en meer laagdrempelig te maken. Het communiceren met leidinggevenden gaat veel sneller via het interne social media platform. Ook wordt het voor leidinggevenden makkelijker hun aanwezigheid en participatie met de werkvloer te tonen. Door de informele manier van communiceren die ontstaat met een intern communicatieplatform verbeterd de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers en draagt deze bij aan een groter medewerkerstevredenheid.

5. Een blije medewerker

Natuurlijk hoeven wij je niet te vertellen dat een blije medewerker een goede medewerker is. Medewerkers die met plezier aan het werk gaan zijn vele malen productiever dan medewerkers die het alleen voor het geld doen of geen andere keuze hebben. Als organisatie wil jij jouw medewerkers natuurlijk zo blij mogelijk houden. Een intern communicatieplatform draagt zeker ook bij aan dit gevoel van blijdschap! Medewerkers vinden het fijn te weten dat hun stem wordt gehoord en hun ideeën gewaardeerd. Daarnaast zijn er onderzoeken die aangeven dat het gebruiken van social media leidt tot een groter gevoel van blijdschap. Dit komt doordat mensen het fijn vinden zaken over zichzelf te kunnen delen en een impact te kunnen maken. Een intern social platform biedt deze mogelijkheid aan en helpt een organisatie dus dat gevoel van blijdschap op te wekken bij medewerkers.

Betrokken medewerkers

Uiteindelijk leiden de verschillende voordelen van een intern communicatieplatform ertoe dat jouw medewerkers zich veel meer betrokkenzullen voelen bij jouw organisatie. Steeds meer organisaties zien dan ook het belang in van een intern communicatieplatform. Opvallend genoeg lijken vooral platforms van Nederlandse bodem erg in trek. Ondanks de stijgende populariteit van dergelijke platformen, zijn deze bij veel organisaties nog geen volledig onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Er valt dus nog veel winst te behalen.

Weet jij al hoe ver jouw organisatie is in de ontwikkeling van de interne communicatie? Maakt jouw organisatie ook al gebruik van een intern communicatieplatform en is deze al echt onderdeel van de belangrijkste bedrijfsprocessen? Het belangrijkste is dat jij voor jouw organisatie duidelijk kunt opstellen wat belangrijk is in de interne communicatie en weet welke stappen nodig zijn om die doelen te bereiken.

Kan jij wel wat hulp gebruiken bij jouw interne communicatie? Of wil je weten hoe jij jouw interne communicatie nog sterker kan maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag hieronder een demo aan! Wij helpen je graag op weg! 

Flex-Appeal is dé alles-in-één medewerkers app voor retail- en hospitalitybedrijven. Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik onderstaand om direct een vrijblijvende demo te ontvangen.

3 tips voor succesvolle interne communicatie

Dat goede interne communicatie van cruciaal belang is voor iedere organisatie zullen weinig mensen betwisten. Toch blijft het een onderwerp waar veel bedrijven mee worstelen. Wat is het beste kanaal om medewerkers van verschillende afdelingen en locaties te bereiken? Hoe zorg je ervoor dat de informatie daadwerkelijk gelezen en onthouden wordt? Op welke manier zoek je de interactie met medewerkers op, zodat de interne communicatie niet enkel eenrichtingsverkeer is, maar er daadwerkelijk een dialoog ontstaat?

Vooral voor organisaties, waar de medewerker in direct contact staat met de klant, is het vraagstuk rondom interne communicatie van essentieel belang. Iedere medewerker moet namelijk op een consistente manier jouw (merk)identiteit uitdragen en op de hoogte zijn van zaken als lopende acties om de klant zo goed mogelijk te ondersteunen.

Waar te beginnen als je jouw interne communicatie verder onder de loep wilt nemen en verbeteren? In deze blog helpen we je op weg met drie tips!

1. Kies het juiste kanaal

Als eerste stap is het natuurlijk belangrijk om ervoor te zorgen dat een bericht überhaupt de medewerker bereikt. De keuze van het juiste kanaal is hiervoor essentieel. Bedenk dat veel medewerkers en leidinggevenden vaak al een heleboel verschillende zaken aan hun hoofd hebben of misschien niet fulltime bij jou in dienst zijn. Het succes van een intern communicatiekanaal hangt dan in de eerste plaats ook af van de gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid van het kanaal. Zorg ervoor dat een medewerker één gebruiksvriendelijke tool heeft om alle informatie in te zien die hij of zij nodig heeft, in plaats van dat zij dit uit verschillende bronnen zelf bij elkaar moet zoeken.

Om de kans dat een medewerker vaker op dit kanaal kijkt te vergroten, is het slim om na te denken in hoeverre de tool die je hiervoor kiest verschillende zaken (zoals bijvoorbeeld het bekijken van roosters of het volgen van het een inwerkprogramma) op één plek weet te combineren. Hoe meer redenen een medewerker heeft om de tool te gebruiken, hoe vaker hij ook jouw berichten ziet. Als laatste is het van belang dat de tool overal en altijd (denk hierbij aan mobiel en buiten werktijden om) gebruikt moet kunnen worden, maar dat er ook juist scheiding van werk en privé mogelijk is. Bij Flex-Appeal merken we dat dit iets is wat zeer gewaardeerd wordt door zowel organisaties als medewerkers.

2. Creëer en verspreid aantrekkelijke content

Hoe een boodschap wordt overgebracht is net zo belangrijk als de boodschap zelf. Het is dan ook belangrijk om te blijven variëren in zowel vorm als inhoud als het gaat om interne communicatie. Daarnaast hebben de jonge medewerkers van vandaag andere wensen dan de generaties voor hen. Zij consumeren informatie op een andere manier. Om hun aandacht te trekken en behouden is het belangrijk dat de informatie die zij ontvangen kort, bondig en identificeerbaar is. Daarom kan je binnen Flex-Appeal bijvoorbeeld gebruik maken van onder andere afbeeldingen, video’s en polls om jouw informatie op een effectieve en aantrekkelijke manier te presenteren. Deze zaken maken jouw content veel aantrekkelijker om te lezen.

Om jouw interne informatiestroom zo leuk mogelijk te houden hebben wij hier nog 4 tips op een rijtje gezet:

  1. Voeg visuele content toe aan je tekst met bijvoorbeeld afbeeldingen waardoor het bericht sneller opvalt
  2. Post in plaats van een standaard tekstbericht een korte video met daarin de nodige informatie. Dit is veel vermakelijker dan een lange tekst
  3. Laat zien dat jij de input van medewerkers waardeert door hierom te vragen bijvoorbeeld door een poll of survey te creëren
  4. Gebruik interne communicatiekanalen om medewerkers en hun prestaties in het zonnetje te zetten

3. Zoek de interactie op

Organisaties zijn soms nog angstig om medewerkers een platform aan te reiken waar medewerkers ook zelf berichten kunnen plaatsen of kunnen reageren op nieuws, zonder verdere ‘controle’ of toestemming. Ze zijn bang dat er dingen worden geplaatst die niet door de beugel kunnen of dat ze veel tijd kwijt zijn met reageren op berichten van medewerkers.

In de praktijk blijkt echter niets minder waar. Sinds het begin van Flex-Appeal zien wij dat medewerkers juist graag hun ideeën en mening delen om zo een steentje bij te dragen aan het bedrijf. Ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om het delen van tips met collega’s. Zij waarderen de mogelijkheid om hun stem te laten horen en zijn ook bereid tot meer inzet wanneer zij zich gehoord voelen.

Goede interne communicatie gaat om meer dan alleen maar het zenden van informatie. Je wilt juist interactie stimuleren en een dialoog creëren met de medewerker. Zo maak je medewerkers echt betrokken bij alles wat er speelt.

Ben jij nog op zoek naar dé manier om efficiënt met medewerkers te communiceren? En wil jij jouw interne communicatie net zo modern maken als jouw medewerkers?

Vraag hier vrijblijvend een demo aan van Flex-Appeal en ontdek wat de mogelijkheden zijn!Flex-Appeal is dé alles-in-één medewerkers app voor retail- en hospitalitybedrijven. Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik onderstaand om direct een vrijblijvende demo te ontvangen.

Jonge medewerkers eisen meer flexibiliteit van werkgever

Onderzoek van het CBS wijst uit dat de schaarste aan jonge medewerkers op de arbeidsmarkt de komende jaren alleen maar groter zal worden. Deze verandering in de toch al krappe arbeidsmarkt laat zien dat het voor bedrijven steeds belangrijker wordt in te spelen op de wensen van deze groep jonge medewerkers. Hoe voldoe je als bedrijf aan een van de grootste wensen: het bieden van een flexibele (bij)baan?

De huidige jonge generatie is opgegroeid in een continu veranderende wereld en zoekt op allerlei vlakken naar flexibiliteit. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om het lenen van spullen in plaats van kopen. Diezelfde mate van flexibiliteit verwachten zij van hun bijbaan. Niet te veel vaste tijden, maar werken wanneer het hen uitkomt. Veel bedrijven zijn echter huiverig om hun roosters verder te flexibiliseren. Ze vrezen onderbezetting en onoverzichtelijke planningen. Gelukkig biedt nieuwe technologie tegenwoordig een uitweg.

De nieuwe norm

Een star rooster wordt door veel medewerkers en dan met name de jonge generatie medewerkers niet meer gewaardeerd. Flexibilisering en gemak zijn de normen geworden voor jonge medewerkers bij het zoeken van een baan. Tegenwoordig hebben jonge medewerkers zelfs meerdere bijbanen en maken aan de hand van een simpele medewerkers app de keuze waar en wanneer ze willen werken. Bedrijven zoals Deliveroo waarbij je met een tik in de app kunt aangeven te willen werken of niet maken het er niet gemakkelijker op voor andere organisaties. Met dit grote aanbod aan flexibele bijbanen en het dalende aanbod van jonge medewerkers is het aanpassen aan deze norm dus van groot belang voor het aantrekken en behouden van jonge medewerkers.

Flinke klus

Het maken van een sluitend rooster is bij veel bedrijven een flinke klus. Er moet gepuzzeld worden met uurlonen, gewerkte uren, beschikbaarheid, CAO regels en meer. Eventuele wijzigingen doorvoeren, vaak nog doorgegeven via ouderwetse briefjes of allemaal losse Whatsapp berichten, is dan ook een hels karwei voor veel leidinggevenden. De tijd die ze hieraan moeten besteden is bovendien kostbaar. Het is dan ook niet geheel onbegrijpelijk dat veel bedrijven aansturen op zo min mogelijk wijzigingen in hun roosters.

Flexibilisering brengt echter ook een tal van voordelen met zich mee. Zo leidt het tot een grotere medewerkerstevredenheid. Een werknemer heeft zo het idee dat er rekening wordt gehouden met zijn/haar welzijn. Dit creëert weer een prettige werksfeer voor de medewerkers. Daarnaast zal het er ook voor zorgen dat degenen die aan het werk zijn ook daadwerkelijk gemotiveerd zijn om te werken. Doordat ze zelf de keus hebben gemaakt om op dat moment te werken. Daarbovenop zal het aantal ziekmeldingen ook nog eens fors dalen doordat medewerkers gemakkelijker zelf een vervanger vinden.

Het is makkelijker dan je denkt

Gelukkig zijn er tegenwoordig een flink aantal tools die een werkgever kunnen helpen om de bijbaan van zijn of haar medewerkers een stuk flexibeler te maken. Dankzij technologische innovatie is het nu gemakkelijk om op een overzichtelijke manier medewerkers diensten te laten ruilen of op het laatste moment extra medewerkers op te roepen. Denk bij jouw zoektocht naar zo’n tool vooral goed na over de gebruiksvriendelijkheid voor zowel manager als medewerker en kijk hoe deze tool samenwerkt met eventuele andere apps of tools die jouw medewerkers moeten gebruiken (bijv. voor de onboarding, interne communicatie of roosters).

Flexchange

Gemakkelijk en razendsnel diensten ruilen is ook een onderdeel van onze alles-in-één medewerkers app. Bij Flex-Appeal noemen we deze mogelijkheid de Flexchange, een interne marktplaats voor het vinden van een vervanger. Met één klik op de knop verstuurt een medewerker een verzoek naar al haar collega’s of juist een specifieke groep collega’s. Iedereen ontvangt een pushbericht en kan gemakkelijk reageren. De leidinggevende wordt op de hoogte gesteld van het verzoek tot ruilen en kan deze direct goed of afkeuren. Zo kan een medewerker binnen 30 seconden een vervanger vinden! Op deze manier wordt de bijbaan van een medewerker een stuk flexibeler zonder dat er chaos ontstaat en de operatie in de soep loopt.


Wil jij medewerkers gemakkelijk en razendsnel zelf diensten laten ruilen, zonder dat jouw planning in de soep loopt? Vraag hier vrijblijvend een demo aan van Flex-Appeal en ervaar hoe makkelijk dit kan zijn!Flex-Appeal is dé alles-in-één medewerkers app voor retail- en hospitalitybedrijven. Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik onderstaand om direct een vrijblijvende demo te ontvangen.

Creëer eenvoudig hét perfecte onboarding programma

Het inwerken, ofwel onboarden, is een proces dat nodig is in elke organisatie maar toch gebeurt dit nog altijd niet op de meest efficiënte wijze. Nieuwe medewerkers lezen de ellenlange personeelshandboeken niet en iedere manager werkt zijn nieuwe medewerkers net weer op een andere manier in. Dit zijn geen onbekende scenario’s maar ze maken het inwerken van nieuwe medewerkers inconsistent en ineffectief. Klinkt dit je bekend in de oren en is jouw onboarding aan verandering toe? Lees dan vooral door!

Wat is onboarding?

Een goed begin is het halve werk. Dit principe geldt ook voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Bij onboarding gaat het erom dat je jouw medewerkers echt vanaf dag 1 betrekt en ze onderdeel laat voelen van de organisatie. Het gaat dus niet alleen over het overbrengen van kennis en regels. Een succesvolle onboarding creëert een gevoel van onderlinge verbondenheid en maakt de kans groter dat de nieuwe medewerker ook blijft na zijn proefperiode. Daarnaast kan een goede onboarding jouw organisatie ook heel wat verborgen kosten besparen.

Bij Flex-Appeal weten we als geen ander hoe belangrijk goede onboarding is. Daarom is het een vast onderdeel van onze applicatie. Na de succesvolle lancering van onze onboarding module in november 2017 is het nu tijd voor een grote upgrade om jou te helpen onboarding nog succesvoller te maken voor jouw organisatie.

Nieuwe functionaliteiten 

Personaliseer onboarding trajecten

In de eerste versie was het alleen mogelijk om modules te maken die voor alle nieuwe medewerkers gelden. Maar als bedrijf wil je bijvoorbeeld dat medewerkers met de functie ‘vulploeg’ andere modules zien dan medewerkers met de functie ‘kassa’. Dankzij een ‘personaliseer’ functionaliteit in de Flex-Appeal app is het vanaf nu mogelijk om een persoonlijk inwerktraject te creëren op basis van de functie en community (vestiging) van de nieuwe medewerker. Bij het uitnodigen van een nieuwe medewerker kan je zijn functie en community selecteren en op basis daarvan worden automatisch de juiste onboarding modules samengevoegd. Uiteraard gaat het uitnodigingsproces via een integratiemet een HR/WFM systeem volledig geautomatiseerd.

Quiz it!

Als werkgever wil je graag weten of een medewerker de nieuwe informatie goed heeft opgenomen. Een (korte) quiz is hier de ideale manier voor. Met een quiz kan je de kennis op een leuke en simpele manier testen. In elke onboarding categorie heb je nu de mogelijkheid een quiz toe te voegen. Deze quiz kan volledig naar wens ingericht worden.

Gamification

Voor het doorlopen van een specifieke onboarding module of quiz kan een medewerker punten ontvangen. Het aantal punten mag je zelf bepalen.

Slagingspercentage quiz
Daarnaast kan je ook zelf bepalen welk percentage aan punten de medewerkers goed moeten hebben om te slagen voor een module!

YouTube video’s

Het visualiseren van informatie zorgt voor dat de informatie duidelijker overkomt bij medewerkers. Leuke en vooral leerzame video’s helpen hierbij. Deze mogelijkheid hebben wij in de app verwerkt. Je kan nu YouTube linkjes in elke onboarding categorie en quiz plaatsen!

Vervaldatum

Je wilt je medewerkers de kans geven om hun onboarding rustig te doorlopen zodat ze de nieuwe informatie zorgvuldig doornemen en onthouden. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat ze de onboarding op tijd doornemen zodat ze op tijd up to date zijn met de nieuwe informatie. De nieuwe onboarding biedt de mogelijkheid een vervaldatum in te stellen voor elke module. Als een medewerker de onboarding niet op tijd af heeft krijg jij daar een berichtje over. Zo kun je als organisatie makkelijk bijhouden welke werknemers de onboarding nog niet hebben afgerond!

Push notificaties

Medewerkers krijgen tijdens de onboarding periode notificaties die ze eraan herinnerd dat ze de onboarding nog moeten afronden of wanneer de onboarding deadline in zicht is. Het is voor de medewerker dan duidelijk wanneer de onboarding afgerond moet zijn. De kans dat medewerkers hun modules niet (op tijd) afronden wordt zo nog kleiner!

Wil je weten hoe jij jouw ideale onboarding programma kan maken? Donderdag 25 oktober om 16:00 uur organiseert Flex-Appeal een live webinar! Schrijf je hierin voor de webinar!

Ben jij nieuwsgierig geworden naar hoe onze onboarding jouw organisatie kan helpen geef ons gerust een belletje of vraag direct onze demo aan. Wij helpen je graag goed op pad!Flex-Appeal is dé alles-in-één medewerkers app voor retail- en hospitalitybedrijven. Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik onderstaand om direct een vrijblijvende demo te ontvangen.